Bezpečnostné pokyny

1 Pozor, práca s otvoreným ohňom !

2_1 Sviečky uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

111 Nenechávajte zapálenú sviečku pri odchode z domu.

4Sviečky neumiestňujte v blízkosti horľavých predmetov. 

5_1 Dodržiavajte bezpečnostný rozostup medzi sviečkami.

6_1 Sviečky umiestňujte vždy na rovný a pevný podklad.